Amacımız

Dijital Türkiye Platformu, Türkiye’de bilgi, iletişim ve elektronik alanında faal kuruluşlardan TBV, TBD, TUBİSAD ve TESID’in bu alandaki konuların ülkemizde geliştirilmesine ve sorunlara yönelik olarak çözüm önerileri geliştirmek üzere güç birliği yapmak üzere bir araya gelerek Mart 2011 de platform oluşturmuştur. Dijital Türkiye Platformu’nun başlıca amaçları; strateji ve politika önerileri oluşturmak, ortak görüş ve hareket stratejisi belirlemek ve uygulamak uluslararası kurumlarla Türkiye’nin bilgi, iletişim ve elektronik alanının temsilcileri sıfatıyla iş birlikleri geliştirmek ve sürdürmek kamu kurumları ve siyasi iradeye bilgi, iletişim ve elektronik alanının sorunlarını anlatmaktır.

Dijital Türkiye Platformu, aynı zamanda pek çok firma ve STK’nın üyeliği ile AB’de bir çatı kuruluş olan Digital Europe‘un Avrupa Birliği dijital ajandasını takip ederek ,Türkiye için oluşturulan dijital stratejilerin benzer paralelde hazırlanmasını hedeflemektedir.

Amacımız :

Hem sektörler olarak hem toplumsal fayda yaratma açısından bilişimin Türkiye’nin geleceğindeki stratejik önemini vurgulamak amacı ile:

·         Strateji ve politika önerileri oluşturmak;

·         Ortak görüş  ve hareket stratejİsi belirlemek ve uygulamak;

·         Uluslararası kurumlarla Türkiye’nin bilgi, iletişim ve elektronik alanının temsilcileri sıfatıyla işbirlikleri geliştirmek ve sürdürmek;

·         Kamu kurumları ve siyasi iradeye bilgi, iletişim ve elektronik alanının sorunlarını anlatmaktır.