Yol Haritamız

Yol HaritasıAkıllı, sürdürülebilir ve katılımcı büyüme ana başlıklarıyla özetlenecek bu yeni yol haritasının ayrıntısına kısaca özetlersek;

  • Akıllı büyümeden kasıt; ekonomik büyümeyi sağlayacak ve sosyal sorunları çözecek yeni ürün/hizmetler yaratmayı amaçlayan Ar-Ge ve inovasyona önem veren, eğitimi temel alan bir bakış ve eylem açısı.
  • Sürdürülebilir büyümeden kasıt; çevre, enerji, sağlık, gıda ve su konularında yoğunlaşan bir modele dayanan bakış ve eylem açısı
  • Ve katılımcı büyümeden kasıt; bütün bu işleri bütün vatandaşların katılacağı, daha çok ve daha iyi iş olanakları yaratmayı hedefleyen, böylece gelir düzeyini artırmayı ve büyümeyi daha dengeli sağlamayı hedefleyen, bütün bunları yaparken, vatandaşlara yeni beceriler kazandırmayı da amaçlayan bir modele dayanan bakış ve eylem açısı