Coronavirus salgını, uluslararası halk sağlığı için acil bir durumudur ve halihazırda ekonomi üzerinde geniş kapsamlı etkileri bulunmaktadır. Buna dijital sektör de dahildir. Bu arada, dijital teknolojiler virüsün tedavisini tespit etme, izleme ve bulma çabalarının ön safında yer almakla kalmayıp, aynı zamanda salgının ekonomi üzerinde daha geniş etki yapmasının azaltılmasında da ön plana çıkmaktadır. Digital Europe tarafından hazırlanan çalışmada, dijital teknolojilerin hastalıklarla mücadele potansiyelini en iyi şekilde kullanmaları için önerileri bulacaksınız. Ayrıca üyelerimizin ürün veya hizmetlerini Covid-19 ile başa çıkmak için küresel çabalara nasıl yönlendirdiklerine dair Digital Europe ile birlikte örnekler topluyoruz.

Çalışma için: https://www.digitaleurope.org/wp/wp-content/uploads/2020/03/DE_Coronavirus-initial-findings-and-recommendations.pdf