Avrupa endüstrisi bir dönüm noktasındadır. Avrupa birçok sektörde küresel lider ve kıta binlerce dünya lideri firmaya ev sahipliği yapıyor. Aynı şekilde, Avrupa Yeşil Anlaşması ve Komisyon’un dijital hedefleri işletmelere ve topluma muazzam fırsatlar sunuyor.

DIGITALEUROPE, 20 yıldır Avrupa’yı birleşik, hedefli ve dışa dönük bir kıta olarak savunuyor. Avrupa’nın endüstriyel geçmişinden gurur duyuyor ve endüstriyel ağırlığını güçlendiren, endüstriyel kapasitesini dijital çağa genişleten ve daha küçük şirketlere hem Avrupa’da hem de küresel olarak büyümeleri için fırsat veren bir Avrupa görmek hedef. Komisyon, Dijital Çağ için uygun bir Yeşil Avrupa vizyonu ortaya oluşturmuştur.

https://www.digitaleurope.org/wp/wp-content/uploads/2020/02/DigitalEurope-A-Stronger-Digital-Industrial-Europe.pdf