T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürüttüğü ve ana yararlanıcısının TÜBİTAK olduğu Ufuk Avrupa Genel Bilgi Günü Etkinliği, Avrupa Çerçeve Programlarında az deneyime sahip olan veya hiç deneyimi olmayan potansiyel katılımcıların yanı sıra, yeni Ufuk Avrupa Çerçeve Programı hakkında bilgi edinmek isteyen deneyimli araştırmacıları da hedefleyen bir tanıtım içermektedir. Bilgi Günü, Avrupa Birliği araştırma ve yenilik programı ve projeleri hakkındaki bütün bilgileri sizlere sunacaktır. 
 
Etkinlik:
Ufuk Avrupa Stratejik Planı;
Çalışma Programları’nın Önemli Politika Yönleri;
Teklif Çağrıları;
Yeni Teklif Şablonları ve AB araştırma iş birliğine nasıl katılın sağlanacağı gibi konuları hakkında pratik yaklaşımlarını da kapsamaktadır.
 
Etkinlikte gerçekleşecek oturumlar, katılımcıların Ufuk Avrupa Programı’nın temel kavramlarını ve destekleyici belgelerini anlamalarına yardımcı olacak şekilde yapılandırılmış olup, katılımcıların bu programdan yararlanabilecekleri şekilde düzenlenmiştir.
 
Eş zamanlı olarak yüz yüze ve online yapılması planlanan etkinliğe katılmak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz. 
Etkinlik kayıt formu: https://lnkd.in/dXKWibFW